A Patika Nap gyógyszertári tapasztalatai


Magyarországon először 2004 júniusában rendezték meg az Országos Patika Napot, amelynek Európa több országában már nagyobb hagyományai vannak. A hagyomány már nálunk is kialakulóban van, hiszen a 2006. június 7-ei rendezvény immáron harmadik volt a sorban. Érdemes tehát megkísérelni felmérni, melyek voltak a Patika Nap tapasztalatai, mit várnak a gyógyszerészek a Patika Nap szervezését felvállaló Magyar Gyógyszerész Kamarától, mit tesznek a sikerért saját hatáskörükben, hogyan értékelik a páciensek a Patika Napot. Néhány gyógyszerész nem vállalta az interjút. Volt, aki elmondta, hogy talán neki is többet kellett volna invesztálnia a rendezvény sikere érdekében, de voltak olyanok is, akik a krónikus munkaerőhiányra vezették vissza a komolyabb aktivitás hiányát.

1.  Ön miben látja a Patika Nap jelentőségét?

Bölcs Judit – Korona Patika / Budapest: Igen fontosnak tartom, hogy a betegek felé a gyógyszertárakat, mint egészségügyi szolgáltatókat mutassuk be. Az egészségügyi vezetés a patikák kereskedelmi szerepét hangsúlyozza, ami súlyos következményekkel járhat. Annak érdekében, hogy ezzel a kereskedelmi szemlélettel szemben a szakmai munka fontosságát hangsúlyozhassuk, és alkalmasint a betegek szimpátiáját magunk mögött tudjuk, tennünk kell, nem is keveset. A Patika Nap fő célja szerintem ez.

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: Közelebb tudunk kerülni a betegeinkhez, jobban megismerjük a problémáikat, ők pedig minket.

Sass Pál – Sas Patika / Andornaktálya: Fontos, hogy a betegekben tudatosuljon, hogy a gyógyszertár nem egy bolt, hanem egy egészségügyi intézmény, ahol a nemcsak a betegségek kezelésében, hanem az egészség megőrzésére is hasznos tanácsokat kaphatnak. Ebben kiemelt fontosságú rendezvény a Patika Nap.

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: PR és implicite reklám a patikai szolgáltatásnak, népszerűsítve és emberközelbe hozva a gyógyszertári munkát, bemutatja és megérteti annak speciális és kizárólagos voltát.

2.  Mi a hozadéka a gyógyszertárnak, illetve személy szerint Önnek, mint gyógyszerésznek? 

Sass Pál – Sas Patika / Andornaktálya: Úgy vélem, - egyes eseteket kivéve - rövid távú hozadéka nem igen van, hosszabb távon fontos, hogy minden gyógyszertár aktívan részt vegyen a rendezvényen, az előző pontban körvonalazott hosszú távú célok elérése érdekében.

Bölcs Judit – Korona Patika / Budapest: Közvetlen hozadéka nincs, de hosszú távon természetesen – a fenti indokok alapján nagyon hasznos volt.

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: A szorosabb kapcsolat eredménye, hogy jobban bíznak bennünk, szívesen visszajönnek, mert tudják hogy fontosak nekünk, így a bizalmuk is erősödik bennünk.

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: Érdeklődést látunk a lakosság részéről, szívesen jönnek ezen a napon, jó lehetőség van a személyes kommunikációra, öregbíti a gyógyszerész szakma hitelét és renoméját. Erősödik a bizalom a betegek részéről.

3. Ön és munkatársai mivel, hogyan készültek erre az alkalomra?

Bölcs Judit – Korona Patika / Budapest: Szóróanyagokkal, ajándékokkal, ingyenes vércukorszint- méréssel. Meghívtuk a kerület országgyűlési képviselőjét, jelen volt az egyik TV csatorna híradó stábja is.

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: A gyerekeknek matricával, lufival, a felnőtteknek vérnyomás-mérésre és vércukormérésre biztosítottunk lehetőséget, illetve a vénás betegségekről beszélgettünk azokkal, akik ilyen problémával fordultak hozzánk.

Sass Pál – Sas Patika / Andornaktálya: Minden munkatárs hosszúzott, a kapott szóróanyagokat előtérbe helyeztük, és mikor kisebb volt a forgalom esetenként rákérdeztünk tudják-e, hogy most Patika Nap van.

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: Az úti-patika témakörben szóróanyagokkal készültünk, és az officinába az egyik kolléga állt az érdeklődők rendelkezésére.

4.  Az idén nem először került megrendezésre a Patika Nap. Milyen volt ebben az évben a lakosság érdeklődése?

Sass Pál – Sas Patika / Andornaktálya: Tapasztalataim szerint az emberek nem nagyon hallottak róla, pedig volt média kampány is. Bár lehet, hogy gyógyszerészként jobban felfigyelek a reklámokra, mint ha nem lennék szakmailag érintve. Akiknél rákérdeztünk, hogy hallottak-e róla, nyilván érdeklődőbbek voltak.

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: Nálunk már várták az emberek, szeretik, ha „csinálnak” velük valamit és előszeretettel fogadják el a promóciós anyagokat is. Szívesen veszik, ha a gyógyszerészek beszélgetnek velük.

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: Az érdeklődés jó volt, de az idei témaválasztás szerintem nem volt sikeres. Ugyanis a hozzánk betérő betegeket kevésbé érdekelte az úti-patika program, úti- és házi-patika témakörben a betegek nagy része tájékozott. Tudják, hogy mit vigyenek, mit tartsanak otthon, sokszor inkább a feledékenység a probléma, elfelejtik feltölteni a kifogyott készleteket.

Bölcs Judit – Korona Patika / Budapest: Folyamatosan nő az érdeklődés, ahogy évről-évre ismertebbé válik a Patika Nap.

5.   Van-e arra mód, hogy az ilyen alkalmakkor a lakosság jobban megismerje a gyógyszerészeket, asszisztenseket, munkájukat és a patikai munka-körülményeket?

Bölcs Judit – Korona Patika / Budapest: Gyógyszertára válogatja, a helyi adottságoktól függ. A mi patikánk olyan helyen épült, hogy szinte egy kis „falu” vagyunk, így a jó viszony nem erre a napra koncentrálódik. Nagy forgalmunk és kis alapterületünk sajnos nem engedi meg, hogy körbevezessük a pácienseket, de munkánkról talán igyekszünk többet tudatni, mint máskor.

 

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: Sajnos ez a nap sem más, mint a többi. Mi nem leszünk többen, a sorban állók türelme pedig véges. Ráadásul most épp piacnapra esett a választás. Ilyenkor másfélszer annyi a beteg, mint egyéb napokon.
Ebből is következik, hogy egy-egy beteggel nem tudtunk sokkal többet foglalkozni, mint egyébként. Az pedig, hogy a beteget körbevezessük ilyenkor a patikában, ez szép elképzelés, de nem megvalósítható ekkora létszám mellett.

Sass Pál – Sas Patika / Andornaktálya: Ha a gyógyszertárak nyitottak rá, nyilván van. Bár az is igaz, amikor tele van a patika, nem jut erre idő, még akkor sem, ha lenne érdeklődés.

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: Az officinában külön asztal mellet van egy munkatársunk. Egyelőre nem invitáltuk őket beljebb a patikába.

6.   Érték-e meglepetések, másképpen fogalmazva, milyen új tapasztalatokat szereztek Ön, ill. munkatársai a Patika Napon?

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: Már kérik a vérnyomásmérést, vércukormérést, bizalmas dolgaikban tanácsokat.

Bölcs Judit – Korona Patika / Budapest: Szerencsére meglepetések nem értek, jó hangulatú nap volt.

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: Ne akarjuk túldimenzionálni a Patika Napot, és ne akarjuk ráerőltetni az emberekre. Ha tisztességesen és szeretettel végezzük a munkánkat, akkor minden nap Patika Nap lesz.

Sass Pál – Sas Patika / Andornaktálya: Meglepetés, hogy viszonylag kevesen tudták, hogy most Patika Nap van.

7.   Mi iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés a lakosság körében?

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: … tollak, ajándékok iránt…

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: A vérnyomásmérés mindig jó téma. Nálunk hivatalosan is történik vércukorszintmérés, ennek szintén nagy sikere volt. Ami iránt a legnagyobb a kereslet az az odafigyelés és elbeszélgetés személyesen a beteg saját problémájáról.

Bölcs Judit – Korona Patika / Budapest: Népszerű volt a vércukormérés, de nagyon örültek az utazáshoz adott tanácsoknak, az ajándékba adott kis termo-gyógyszeres táskáknak. A gyerekek sárga lufikat lóbálva mentek ki a patikából, tovább hirdetve a Patika Napot.

Sass Pál – Sas Patika / Andornaktálya: A patikai berendezések, munkaeszközök iránt, bár ezt csak keveseknek tudtuk megmutatni.

8. Ön szerint mitől lehetne még sikeresebb a következő PATIKA NAP? Ki és mit szervezhetne, végezhetne jobban, másként? Ki és miben tudna többet segíteni?

Bölcs Judit – Korona Patika / Budapest: Nem vagyok biztos benne, hogy nagyobb hírverést kellene csapni, mint eddig volt. Könnyen átfordulhat magamutogatássá, szerintem meg kell őrizni hivatásunk szolgálat arculatát, szemben a kereskedelem hangos reklámkampányaival. Jó ötletnek tartom, hogy egy-egy nagy érdeklődésre számot tartó betegségcsoport köré szerveződjön a nap.

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: Én szívem szerint nem csak egy témát választanék a nap témájául, hanem többet. Talán több témából jobban tudnának választani, tágabb lenne az érdeklődők köre is. És még egy: miután tudják az emberek a médiákból előre a Patika Nap időpontját, talán a pácienseknek be lehetne jelentkezni előre egy időpontra, beszélgetésre, gyógyszerészi konzultációra. Így talán a gyógyszerész is jobban be tudná osztani az idejét és a szakmaiság is hangsúlyosabb lehetne.

Sass Pál – Sas Patika / Andornaktálya: A nagyobb média kampány többet segíthetne, és itt elsősorban a televíziós reklámokra gondolok, mert tapasztalataim szerint ezek a leghatékonyabbak (nyílván a legköltségesebbek is).

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: Egészségügyi tesztek, kérdőívek kitöltése, még több ajándékozási lehetőség, esetleg sorsolás… A gyógyszertári, laboratóriumi és gyógyszerészi munka, a patika bemutatása belülről csoportoknak. Ez növelheti a gyógyszerészi munka speciális szükségének igényét a lakosság szemében. Rokonaink, ismerőseink, akik eddig bent voltak, felét sem képzelték el a látottaknak…

9.   Történt-e ezen a napon valamilyen kedves sztori, vagy vidám említésre méltó esemény?

Józsáné Nobodvorszky Éva – Szarvas Gyógyszertár / Budapest: Egy nénike úgy jött be, hogy Ő úgy hallotta ezen a napon kedvezményesen, olcsóbban vásárolhatná meg a gyógyszereit. Nagyon el volt keseredve, hogy nem így van a dolog.

Chernel Andrásné – Immánuel Gyógyszertár / Ózd: Többen megdicsértek bennünket, virágot és bonbont kaptunk.

Köszönjük a gyógyszerész kollégáknak, hogy időt szántak a válaszokra, és természetesen esetleges további véleményeket is készséggel közlünk akár a PHOENIX Futár hasábjain, akár a www.mypin.hu weboldalunkon.

OSYNA

2006.08.02.

További interjúk

További cikkek gyógyszerészi gondozás témában