Visszatekintés a XLIII. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre

Interjú dr. Erdei Ottiliával, az MGYT tudományos rendezvényi főtitkárhelyettesével

Idén ünnepeljük Rozsnyay Mátyás születésének 175. évfordulóját, ami különös aktualitást adott a rendezvénynek. Az emlékversenyt megelőzte számos – Rozsnyay szülőhelyén és működésének területén tartott – megemlékezés. Aradon, a Rozsnyay patika épületén emléktáblát avattak, melyen az MGYT Elnöke, Prof. Dr. Erős István is elhelyezte a megemlékezés koszorúját.dr. Erdei Ottilia

Szabadszálláson, szülőhelyén dr. Lomniczi Zoltán a Legfelsőbb Bíróság Elnökének fővédnöksége alatt emlékünnepséget tartottak, szülőházán szintén emléktáblát helyeztek el. A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny történetéről, szervezéséről, múltjáról és az idei, nevezetesen a negyvenharmadik emlékversenyről dr. Erdei Ottiliát a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos rendezvényi főtitkárhelyettesét kérdeztük:

Miért éppen Rozsnyay Mátyás nevét viseli az Emlékverseny?
Rozsnyay nagy súlyt fektetett az ifjúság szakmai képzésére. Aktív gyógyszerészi munkája mellett 1887-ben 100 aranyfrankkal pályadíjat tűzött ki gyógyszerészgyakornokok részére. A versenyre a résztvevőknek – szemben a mai gyakorlattal - akkortájt írásos dolgozatot kellett készíteni. A pályázatokat élete végéig irányította. Többször megszakadt a verseny folyamatossága – először Rozsnyay halálakor (1895), majd az első világháború eseményei miatt. 1936-ban sikerült megújítani a pályázati rendszert, de a második világháború ismét visszavetette azt. A következő korszak, a ’60-as évek közepétől kezdődően a gyógyszertári központok által felelevenített, majd szervezett versenysorozat volt. A tudományos fennhatóságot már akkor is, mint azóta folyamatosan az MGYT gyakorolta. A Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek ügyvezető elnöke és fáradhatatlan mozgatója a tavaly elhunyt dr. Weltler János volt. Érdemei elévülhetetlenek.

Hogyan kapcsolódik a Rozsnyay Alapítvány az Emlékversenyhez?
A Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek jelenlegi sorozata 1965-ben Gyulán, három megye szervezésében kezdődött, majd országossá nőtte ki magát. A Rozsnyay Alapítványt –átérezve az Emlékverseny fontosságát- 1991-ben a megyei gyógyszerkereskedelmi vállalatok igazgatói alapították. Az Alapítvány alaptőkéjének éves kamatai biztosítják az Emlékverseny díjazási lehetőségeit. Ez ma már szerénynek tűnik, de az Emlékverseny történetében mindig a szakmai dicsőségen volt a hangsúly.

Milyen szempontok szerint történik az emlékverseny helyszínének a megválasztása?
A szervezést az MGYT szervezetei pályázat útján nyerhetik el. A rendezés joga valamennyi gyógyszerellátási szervezetet és a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetet megilleti. Az idei nyertes a Budapesti Szervezet volt, ők Budapestet választották helyszínül Az erre vonatkozó, a feltételeknek megfelelő pályázatokat az MGYT Elnökségéhez kell beküldeni a versenyt megelőző év február 28-ig. Az Elnökség a győztes pályázót az ez évi Emlékverseny záróünnepségén hirdeti ki.

Hogyan változott a verseny az elmúlt évek során?
A ’90-es évekig a rendezvény nemcsak az előadások megtartását, hanem a kapcsolattartást és a kapcsolatépítést is szolgálta. A gyógyszertári központok - mint a patikákat irányító szervezetek - hatáskörébe tartozott a hallgatóságként részt vevő kollégák delegálása is. Mivel a gyógyszertári központoknak aktív szervező szerepe volt a versenyek megrendezését illetően, mind a résztvevők száma, mind pedig a versenyre fordított idővel való gazdálkodás a jelenleginél kevésbé volt korlátozva.
Most a 18 előadás másfél nap alatt hangzott el, a zsűri az eredményhirdetésig feszített tempóban értékelte a versenyzők teljesítményét.

Milyen témákban voltak idén versenyelőadások, hogyan értékeled az ifjú gyógyszerészek munkáját?
A választható témaköröket az MGYT különböző fórumain (Gyógyszerészet c. folyóiratban, az MGYT honlapján) tettük közzé. Az idén a versenyzők az alábbi témakörökben jelentettek be előadásokat:

o gyógyszerészettörténet,
o gyógyszerügyi szervezés,
o gyógyszerészi gondozás,
o gyógyszer-hatástan,
o gyógyszer-technológia.

A patikai munkakörnek megfelelően a legnépszerűbb a gyógyszerügyi szervezés témakör volt, 8 versenyző mellett egy versenyen kívüli előadást hallhattunk. Az ifjú gyógyszerészek felismerték, hogy a témák tárháza szinte kimeríthetetlen, a napi munka számos megválaszolásra váró kérdést vet fel, amelyekre adott válaszokat érdemes megosztani szélesebb körben is a kollégákkal. A későbbiek során, a betegekkel való kapcsolattartáskor is hasznos lehet, ha valaki szabatosan, érthetően tudja kifejteni mondanivalóját, ami az emlékverseny másik célja is. Az a tapasztalatom, hogy a Rozsnyay Mátyás Előadóverseny kiváló kommunikációs gyakorlat a fiatal gyógyszerészek részére.

Kik bírálják el az előadásokat?
A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny működését, annak Alapszabálya határozza meg, melyben egyértelműen rögzített, hogy a zsűri állandó és változó tagokból áll.
Az idei Emlékversenyen a zsűri elnöke: Prof. dr. Vincze Zoltán volt.
A zsűri állandó tagjai:
Az MGYT Szakmai Bíráló Bizottságának elnöke: dr. Stampf György, a Gyógyszerészi Gondozási Szakosztály részéről: dr. Télessy István, a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály részéről: Ferentzi Mónika, a Gyógyszerkutatási Szakosztály részéről prof. dr. Sátory Éva, a Gyógyszertechnológiai Szakosztály részéről: dr. Hajdú Mária, a Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztály részéről: Rixer Mária, végül a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet részéről: Hajagosné Hümpfner Rózsa.
A változó tagokat mindig a versenyzőket indító szervezetek delegálják. Idén 8 megyéből, valamint a fővárosból érkeztek a versenyzők, így a zsűriben Bács-Kiskun megyét dr. Szűts József, Békés megyét Lakatosné dr. Hupuczi Rozália, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét Kovácsné Nagy Mária, Budapestet Dr. Rádóczyné Kovács Zsuzsanna, Győr-Moson-Sopron megyét Frank Judit, Jász-Nagykun-Szolnok megyét Szalay Annamária, Pest megyét Magyarné dr. Pintér Gabriella, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét Küzmös Judit és Vas megyét dr. Binó Györgyné képviselte.

Kérlek, mondj néhány szót a győztes versenyzőkről!
A rendezvény alkalmával komoly meglepetést nyújtottak a versenyzők abban a tekintetben, hogy ilyen fiatalon (jelentkezési korhatár 35 év) mennyire el tudtak mélyedni választott témáikban, igényesen dolgozták fel azt, s mindemellett sokoldalúságukat is bizonyították.
Így a győztes Molnár Zsuzsáról - nagyszerű előadása mellett - az irodalmi est keretében kiderült az is, hogy a gyógyszerészet irodalmi vonatkozásaiban ugyanúgy otthon van, mint a szakmai területeken.
Szabady Júlia előadásával – a homeopátiás témához képest aránytalanul rövid időkeretben, de annál eredményesebben – prezentálta több éves munka és tanulás eszenciáját. 15 percben 13 év.
Varga-Hatos Katalin témaválasztása nagyon aktuális, előadása a táránál dolgozó gyógyszerészek sok kétségének hangot adott. A tudomány művelőinek kortalanságát bizonyítja, hogy Katalin felkészítője a gyémántdiplomás dr. Horváth Dénes – sok generáció Dénes bácsija – volt, s az előadásban a két korosztály tapasztalatai ötvöződtek.
A fődíjak mellett számos különdíjat ítélt oda a zsűri vagy a díjat felajánló. Ezeket a következő versenyzők és előadásaik nyerték el:

Cég Díjazott neve Helyezés
CEDH Hungária Kft. Molnár Zsuzsa

I.

Dr. Peithner Budapest Kft. Szabady Júlia

I.

Natura Budapest Kft. Szabady Júlia

I.

Boiron Hungária Kft. Varga-Hatos Katalin

III.

Sanofi-aventis Zrt. Horváth Éva

VI.

Gyógyszerészek a Földért Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány Herczeg Balázs

XIV.


Visszatekintve a korábbi évek előadóversenyeire, a résztvevők témaválasztása, az előadók által kitűzött célok teljesítése szempontjából, - amely tényezők összefoglalva talán a verseny színvonalát mutatják, - hogyan ítéled meg pozitív az elmozdulás?
Pár évvel ezelőtt az Emlékversenyt illetően a szervezők komoly dilemmában voltak, mert úgy tűnt, mintha elmúlt volna a fiatalok lelkesedése, csökkent az előadások száma. Örömünkre a helyzet – a versenyzők számát illetően – stabilizálódni látszik.
Az Emlékverseny egy olyan tapasztalatszerzési lehetőség, amikor a felkészülés és a verseny során az előadók nemcsak előadói tapasztalatot gyűjtenek, hanem megtanulhatják értékelni az élet más területein másoknak az ilyen irányú teljesítményét.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a tapasztalatokat az előadók, a zsűri és a hallgatóság egyaránt hasznosítani tudja.
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén először sikerült pontosan betartatni az előadások időbeli kereteit és tartani a program előre megadott időbeosztását, bár ehhez időnként „drákói” szigort kellett alkalmazni.
Az idei verseny különleges színfoltja volt az Irodalmi Előadóest, és az Árpád-házi Szent Erzsébetről – születésének 800. évfordulója alkalmából - szóló kiállítás.
Az Emlékverseny előkészítését, ill. eredményeit idén először tudják a kollégák tematizáltan nyomon követni az
MGYT honlapján.
Összefoglalva a XLIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny előadásainak színvonala méltó volt az alapító kezdeményezéséhez. Az Emlékverseny szervezői bíznak abban, hogy a fiatalok ráéreznek a témakifejtés „ízére” és a jövőben mind többen nyújtják majd be versenymunkájukat előadásra.

Milyen irányú változást tartanál szükségesnek a következő évi rendezvény szervezésekor?
Az élet és a gyakorlat időnként felülírják a több éves hagyományokat, ami idén is megerősítést nyert. A tára mellett dolgozó fiatalok nem tudnak 3 napra elszakadni a patikából, ezért a jövőben minden bizonnyal – az ez évihez hasonlóan - 2 napos (péntek-szombat) Emlékversenyt kell rendezni.
Továbbra is megtartanám azokat a kísérő programokat, amelyek nemcsak a kollégák szakmai, hanem más irányú érdeklődését is bemutatják. Szükség van kötetlen beszélgetési lehetőségekre, hiszen ritkán van alkalom arra, hogy az ország különböző területein dolgozó kollégák megosszák egymással gondjaikat, tapasztalataikat.
Úgy tűnik, mintha erőre kapna az előadói lelkesedés, viszont a hallgatói részvétel sajnos csökkenőben van. Hasznos, és az előadók számára inspiráló lenne, ha a gyakorló patikusok közül hallgatóként minél többen tudnának részt venni az Emlékversenyen.
A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny életképességéhez elengedhetetlen a gyógyszerpiac szereplőinek anyagi támogatása. Ezzel biztosítható a részvételi díjak alacsonyan tartása, amely az ifjúság számára létfontosságú kérdés. Megköszönve idei támogatóink segítségét, bízom abban, hogy az eredmények láttán mások is érdemesnek tartják az Emlékversenyt támogatásukra. Szakmánk jövőjébe történő egyik legjobb befektetés az ifjúság támogatása.

Tisztelt Főtitkárhelyettes Asszony, kedves Ottilia! Nagyon köszönöm az interjút a versenyzők, a résztvevők és az olvasók nevében.


Offenbeckné dr. Sólyi Ilona (www.helpnet.hu)

2008.06.12.

További interjúk