Gyógyszerész Napok – Patika Nap

Interjú dr. Zalai Károllyal, a Magyar Gyógyszerészi Kamara főtitkárával

Egy héten belül két kamarai rendezvény zajlott, május végén a Magyar Gyógyszerész Napokat immáron tizedik alkalommal tartották meg, ezúttal Sopronban, majd rá néhány napra az V. Országos Patika Napra került sor, szinte az egész országban. A két rendezvény kapcsán Dr. Zalai Károlyt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara főtitkárát, a Magyar Gyógyszerész Napok rendezőbizottságának elnökét kérdeztük:

○ Hogyan és mióta kapcsolódik a két esemény egymáshoz?

A Patika Nap ötletének megvalósításától, vagyis ötödik éve szorosan kapcsolódik a két rendezvény egymáshoz. Mind a Gyógyszerész Napok, mind a Patika Nap időpontját május végére - június első napjaira céloztuk meg, így a rendezvényeket nemcsak a hasonló témaválasztás, hanem a közel azonos időpont is jellemzi. Három évvel ezelőtt kiegészült rendezvénysorozatunk azzal a nyílt, szabadtéri családi- és egészségnappal, mely kötetlen szórakozást, tartalmas időtöltést kínál a szakmai programok lezárásaként. Mindemellett az ide látogatók, a támogató cégek által nyújtott szolgáltatásokat, különböző egészségügyi szűrővizsgálatokat is igénybe vehetik.


A Magyar Gyógyszerész Napokról néhány szót…


○ A Gyógyszerész Napok látogatottságát illetően mi a tapasztalat? A három napból – csütörtök – péntek – szombat – a kollégák tetszésük, avagy „beosztásuk” szerint válogattak a programok között?

Az elmúlt években a korábbi háromnapos Gyógyszerész Napokból az első két nap a szakmai programok jegyében telt, míg a harmadik napon – ugyanazon a településen, tavaly és azelőtt is Visegrádon - a szabadtéri rendezvényé volt a főszerep. Idén is két napos szakmai konferenciát rendeztünk, ezúttal Sopronban, de praktikus megfontolásokból a szabadtéri egészségnapot, a Patika Napot követő szombaton, budapesti helyszínen szerveztük. A Magyar Gyógyszerész Napok a kamara hagyományossá vált rendezvénye, melynek első napján ünnepélyes keretek között kerül sor a miniszteri és kamarai kitüntetések átadására. Ennek a napnak látogatottsága mindig is erősebb a második napnál. Ebben az évben is az első napon volt „telt ház”, a részvétel a második napra nagyon lecsökkent.

○ Melyek bizonyultak a legérdekesebb témaköröknek a konferencián?

Kiemelt érdeklődés kísérte az egészségpolitikusok fórumát, melynek témája a koalíció felbomlása utáni helyzetet elemezte az egészségügy, gyógyszerügy szempontjait vizsgálva, a gyógyszertárak szakmai és nemzeti kézben tartásának igényét előtérbe helyezve. De szakmailag kiemelkedő volt a költséghatékony gyógyszerellátás blokk, ezen belül a farmakoökonómia makrogazdasági, egészségpolitikai és gyógyszerészeti aspektusait bemutató két előadás is.

○ Melyik kérdéskör váltotta ki a legnagyobb érdeklődést, vitát a kollégák között, akár utólagosan…
Talán a gyógyszertárak működtetésével kapcsolatos modellek bemutatása volt elsősorban a beszéd tárgya a szünetekben, hiszen a romló gazdaságossági mutatók mellett szinte mindenki keresi a kiutat, a megoldást gyógyszertára működésének fenntartásához, gyógyszertára megtartásához.

○ Az Ön számára volt-e a rendezvényen valamilyen emlékezetes momentum, esemény, ami ezt a 2008. évi rendezvényt megkülönbözteti a többitől?

Ahogy a rendezvény zárszavában elmondtam, hasznos szakmai feltöltődést, fontos információkat kaptak a jelenlevők, sajnos kevesen. Külön emlékezetes momentum nem volt, talán a jubileumi X. Magyar Gyógyszerész Napok nagyobb látogatottságot érdemelt volna. De szembe kell néznünk a magyar valósággal, az apátiába esett gyógyszerészek egyrészről saját mikrovilágukkal foglalkoznak elsősorban, másrészről nagyon sok – közöttük számos ingyenes - rendezvény között válogathatnak. Ez felveti a rendezvények szervezésével kapcsolatos átértékelés szükségességét.


… és a Patika Napról

○ Mennyiben változott a Patika Nap jelentősége az elmúlt 5 év során?
Nyugodtan kijelenthetem, hogy a Patika Nap fontossága nagyobb, mint valaha. A tavaly életbe lépett patikaliberalizáció nyomán kb. 10 %-kal nőtt a közforgalmú gyógyszertárak száma, s ezen felül még a patikán kívüli gyógyszerforgalmazással is szembe kell nézniük a gyógyszerészeknek. Ebben a helyzetben még inkább szükséges a gyógyszerész-beteg közötti bizalmi kapcsolat további erősítése és a társadalom figyelmének felhívása arra, hogy a biztonságos gyógyszerellátás alappillére a gyógyszertár. Kiváló alkalom erre a Patika Nap, ahol minden gyógyszertár előtt lehetőség nyílik saját munkájának bemutatására.

○ Voltak-e új aktivitások a gyógyszertárakban az idén, olyan figyelemfelkeltő események, amelyekkel az előző években még nem találkozhattak a páciensek?
Erre a kérdésre még korai lenne válaszolni, hiszen a Patika Napot követően kérdőíves felmérést végzünk a gyógyszerészek körében. Az adatfelvétel után történő elemzés, kiértékelés minden bizonnyal értékes információkhoz juttat majd minket, ami egyben kijelöli a további irányt is.


○ Mit várt a kamara az idei Patika Naptól, és ez az elvárás mennyiben teljesült?

Mint minden Patika Napnak, úgy az ideinek is az a lényege, hogy a helyi lehetőségeket kihasználva, az egyéni aktivitásra építve saját, önálló Patika Napot szervezzen az ország valamennyi közforgalmú gyógyszertára. A kamara ebben az évben is meghatározta a rendezvény fő témáját, mely szerint idén először nem egy betegségcsoport, hanem éppen a megelőzés, az egészségmegőrzés került a középpontba. Ez a téma számtalan alkalmat kínált az egyéni akciókra, szűrővizsgálatokra, gyógyszerész-beteg kommunikációra. Úgy gondolom, hogy minden gyógyszertárnak saját érdeke, hogy éljen a Patika Nap adta lehetőségekkel.

○ Tavaly óta a gyógyszertárak életét így vagy úgy, de alapvetően befolyásoló jogszabályok kerültek elfogadásra. Volt-e ennek hatása az idei rendezvény szervezésére?
Hogyne, saját bőrünkön is tapasztaljuk a törvényhozás gyógyszerész szakmát érintő negatív hatásait. A kötelező kamarai tagság eltörlésével együtt járó kamarai tagszám csökkenés miatt a Patika Napra fordítható anyagi lehetőségeink szűkültek. Az alapcsomagok legyártása, a médiafelületek lekötése, nyomtatott és promóciós anyagok mind súlyos összegeket emésztenek fel. A Magyar Gyógyszerészi Kamara a kamarai tag személyi jogos gyógyszerész által működtetett gyógyszertáraknak idén is ingyenesen biztosította az alapcsomagokat, ám a nem kamarai tagok részére kénytelenek voltunk az önköltségi árat áthárítani. A szervezésben komoly szerepet játszott, hogy ebben is számíthattunk a Galenus Kiadó közreműködésére, hiszen összehangolt termelésirányítási és logisztikai feladatokat kellett ellátni.

○ A gyógyszertárak tudtak-e a korábbi éveknél több pénzt áldozni a szervezésre?
Erre a kérdésre szintén a kérdőíves felmérés értékelése adhat választ, de attól tartok, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben már az is nagy eredmény, ha a gyógyszertárak legalább a tavalyi szintet tudták tartani.

○ Milyen volt a lakossági érdeklődés az előző évhez képest?
Az elemzés folyamatban van, de egyes vidéki gyógyszertárak beszámolói alapján hasonlóan nagy volt az érdeklődés, mint tavaly.

○ Nincs olyan esemény, amit ne lehetne még sokkal jobban megszervezni. Ön szerint mitől lehetne még sikeresebb a Patika Nap? Mi kellene ehhez?
Egyetértek, valóban azon vagyunk, hogy minél sikeresebb legyen a Patika Nap, azért is végzünk kutatást, elemzést, a rendezvényt követően, hogy a tapasztalatokat felhasználhassuk. Úgy érzem azonban, hogy a társadalomban és a média világában is szemléletváltásra van szükség a médiafogyasztási szokásokat illetően. Szomorúan tapasztaltuk, hogy az országos sugárzású tévécsatornák közül csak néhány tisztelte meg a rendezvény megnyitóját jelenlétével és adott hírt az eseményről, míg a devianciákkal, balesetekkel, bűnözéssel kapcsolatos témák rendre uralják a híradásokat. Remélem, egyszer eljutunk oda, hogy a mindennapi életünket befolyásoló témák, mint a biztonságos gyógyszerellátás is átlépik az egyre bulvárosodó „hírkészítők” ingerküszöbét.

○ Hogyan ítéli meg a két rendezvény jövőjét?
Meggyőződésem, hogy a gyógyszernek a gyógyszertárban a helye, a gyógyszerész pedig hivatástudattal igyekszik elősegíteni a hozzá fordulók gyógyulását, egészségének megőrzését. Ennek az elméletnek szakmai hátterét igyekszik támogatni a kamara hagyományos rendezvénye a Magyar Gyógyszerész Napok a továbbiakban is. A gyakorlati bemutatását hivatott szolgálni a Patika Nap és a hozzá kapcsolt rendezvények sorozata is, az egyre népszerűbb családi nap, mely már ebben az évben is kiemelten a Patika Magazin családi napjaként került megrendezésre. Így lesz ez elképzeléseink szerint jövőre is. Bízom benne, hogy előbb-utóbb nemcsak a patikusok, hanem a társadalom tagjai és a törvényhozók is belátják a gyógyszerészet és a gyógyszerészek fontosságát, és ehhez igyekszünk rendezvényeinkkel is hozzájárulni.

Tisztelt Főtitkár Úr! Örömmel vennénk, ha az Ön által említett felmérés tapasztalatait is megosztaná majd olvasóinkkal, ennek okából szándékaink szerint rövidesen ismét megkeressük. Köszönjük az interjút!
Offenbeckné dr. Sólyi Ilona (www.helpnet.hu)

2008.07.04.

További interjúk