Általános tájékoztató

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden továbbképzés programjának leírása után feltüntetjük, Önök a továbbképzésre hogyan jelentkezhetnek.

Füzetünkben egy féle jelentkezési lap van, melyen mind a gyógyszerészek, mind az asszisztensek egyaránt leadhatják jelentkezésüket. Kérjük, hogy annak minden rovatát pontosan és értelemszerűen töltsék ki. Ha valakinek a továbbképzés költségét nem a gyógyszertár, hanem valamelyik cég fedezi, a jelentkezési lapra kérjük szíveskedjenek ráírni a cég kereskedelmi képviselőjének nevét és a cég adószámát, mert az csak így érvényes!

A jelentkezési lapokat a továbbképzésekre a megadott időpontig feltétlenül küldjék el a megjelölt kereskedelmi központunkba.
Erre részben az adatok regisztrálása miatt van szükség, másrészt előfordulhat, hogy:
        a továbbképzés időpontja külső okok miatt megváltozik, vagy

a jelentkezők száma nem éri el a 35 főt, és emiatt elmarad a továbbképzés.

A jelentkezőket akkor hívjuk fel, ha kevés a jelentkezők létszáma, tehát elmarad a továbbképzés. Erről csak akkor tudjuk Önöket - telefonon - értesíteni, ha időben tudatják velünk részvételi szándékukat és telefonszámukat.

A jelentkezési lapok beérkezéséről nem adunk visszajelzést, mert a jelentkezéseket minden esetben elfogadottnak tekintjük.

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 4/2002. (II. 20.) sz. EüM. rendelet értelmében – a gyógyszerészek továbbképzésére vonatkozóan – adatszolgáltatási kötelezettségünk van, melyhez feltétlenül szükséges, hogy az alábbi adatokat is közöljék a jelentkezési lapon:

a továbbképzésre jelentkező

  • működési nyilvántartási száma
  • melyik egyetemen regisztráltatja továbbképzéseit.

2016. január 1-től a gyógyszerészek számára nem állítunk ki igazolást, miután a továbbképzéseken eredményes vizsgát tevőkről a GYOFTEX-et működtető egyetemi továbbképzési központ felé hivatalosan jelentést teszünk. A pontokról mindenki saját maga tájékozódhat a GYOFTEX egyéni belépési azonosítóval ellátott weboldalán.

Gyógyszerészek működési engedélyéhez szükséges pontok:
-       gyakorlati (100),
-       kötelező szakmacsoportos elméleti (50),
-       szabadon választható elméleti (75),
-       szakmához kötött elméleti (25)

Asszisztensek működési engedélyéhez szükséges pontok:
-       gyakorlati (min. 60, maximum 100),
-       kötelező szakmacsoportos elméleti (30),
-       szabadon választható elméleti (min. 20, max. 60)

Ezúton kérjük az asszisztenseket is, hogy a jelentkezési lapon szíveskedjenek megadni a működési nyilvántartási számukat. Amennyiben ilyennel nem rendelkeznek, vagy annak hosszabbításáért folyamodnának, legyenek szívesek az ÁEEK-hoz (ENKK) fordulni. A probléma megoldásáig a jelentkezési lapon tüntessék fel, hogy a működési nyilvántartási szám kérése folyamatban van.

Az asszisztenseknek a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmüket, illetve meglévő pontigazolásaikat az ÁEEK EFF alábbi címeinek egyikére kell benyújtani!

Postai úton ajánlott küldeményként:
               1444 Budapest, Pf. 270

Személyesen:
               1085 Budapest, Horánszky u. 24. fszt. Tölgy terem (porta mellett).
               Személyes ügyfélfogadási idő: Nyilvántartási Osztály (tel: 06-1/411-1146) és a 
               Továbbképzési Osztály (tel:  06-1/411-1147) H-Cs: 8:30 - 15:30, P: 8:30 - 13:00

 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a működési nyilvántartás megújítása, meghosszabbítása, a működési nyilvántartásba történő első felvétel nem automatikusan történik, hanem kizárólag ügyféli kérelemre. A kérelem formanyomtatványa letölthető az enkk.hu weboldalról (lásd Nyomtatványok almenüpont), vagy személyesen is igényelhető az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság (ÁEEK EFF) ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

További hasznos információ, tudnivaló a www.enkk.hu oldalon található!

 

Továbbképzésen való részvétel, számlázás:

Kérjük továbbá a továbbképzésekre már bejelentkezett kollégákat, tiszteljenek meg bennünket, ha váratlan esemény megakadályozza Önöket, hogy a továbbképzésen részt vegyenek, jelezzék ezt telefonon vagy faxon dr. Gombos Margit Annának, vagy a területi képviselőnek.

A továbbképzések részvételi díját továbbra is utólagosan számlázzuk, melyeket átutalással vagy csekken történő befizetéssel kérjük a már megszokott módon kiegyenlíteni.

Kérjük, hogy az interneten kívül a havonta megjelenő PHOENIX Futárt is kísérjék figyelemmel, mert a változásokat (program, időpont, helyszín) abban is közzétesszük.