Általános tájékoztató

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden továbbképzés programjának leírása után feltüntetjük, Önök a továbbképzésre hogyan jelentkezhetnek.
Füzetünkben egy féle jelentkezési lap van, melyen mind a gyógyszerészek, mind az asszisztensek egyaránt leadhatják jelentkezésüket. Kérjük, hogy annak minden rovatát pontosan és értelemszerűen töltsék ki. Ha valakinek a továbbképzés költségét nem a gyógyszertár, hanem valamelyik cég fedezi, a jelentkezési lapra kérjük szíveskedjenek ráírni a cég kereskedelmi képviselőjének nevét, mert az csak így érvényes!

A jelentkezési lapokat a továbbképzésekre a megadott időpontig feltétlenül küldjék el a megjelölt kereskedelmi központunkba. Erre részben az adatok regisztrálása miatt van szükség, másrészt előfordulhat, hogy:

        a továbbképzés időpontja külső okok miatt megváltozik, vagy
        a jelentkezők száma nem éri el a 35 főt, és emiatt elmarad a továbbképzés,
        a jelentkezőket akkor hívjuk fel, ha kevés a jelentkezők létszáma, tehát elmarad a továbbképzés,
de erről csak akkor tudjuk Önöket  - telefonon - értesíteni, ha időben tudatják velünk részvételi szándékukat és telefonszámukat.

A jelentkezési lapok beérkezéséről nem adunk visszajelzést, mert a jelentkezéseket minden esetben elfogadottnak tekintjük.

Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 4/2002. (II. 20.) sz. EüM. rendelet értelmében – a gyógyszerészek továbbképzésére vonatkozóan – adatszolgáltatási kötelezettségünk van, melyhez feltétlenül szükséges, hogy az alábbi adatokat is közöljék a jelentkezési lapon:

a továbbképzésre jelentkező

  • működési nyilvántartási száma
  • melyik egyetemen regisztráltatja továbbképzéseit.

2016. január 1-től a gyógyszerészek számára nem állítunk ki igazolást, miután a továbbképzéseken eredményes vizsgát tevőkről a GYOFTEX-et működtető egyetemi továbbképzési központ felé hivatalosan jelentést teszünk. A pontokról mindenki saját maga tájékozódhat a GYOFTEX egyéni belépési azonosítóval ellátott weboldalán.

Ezúton kérjük az asszisztenseket is, hogy a jelentkezési lapon szíveskedjenek kitölteni a működési nyilvántartási számukat. Amennyiben ilyennel nem rendelkeznek, vagy annak hosszabbításáért folyamodnának, legyenek szívesek az ENKK-hoz (volt EEKH) fordulni. A probléma megoldásáig a jelentkezési lapon tüntessék fel, hogy a szám kérése folyamatban van.

Az asszisztenseknek 2009. január 1-jétől a működési nyilvántartással kapcsolatos kérelmüket az ENKK Nyilvántartási Főosztályára kell benyújtaniuk!

  • Postai úton:

1245 Budapest, Pf. 980.

  • Személyesen:

     1051 Bp., Akadémia utca 7. szám alatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában.

 

A meglévő továbbképzési pontigazolásokat (elméleti, gyakorlati) az ENKK Továbbképzési Főosztályára kell megküldeni postai úton a 1144 Budapest, Pf.: 270. levelezési címre.

 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a működési nyilvántartás megújítása, meghosszabbítása, a működési nyilvántartásba történő első felvétel nem automatikusan történik, hanem kizárólag ügyféli kérelemre a felsoroltakra irányuló kérelem Központ felé történő benyújtásával az erre szolgáló formanyomtatványon. A formanyomtatvány letölthető a http://adatlap.enkk.hu oldalon / Nyomtatványok menüpont / Nyilvántartási Főosztály alpontjából.

 

Lehetőség van továbbá arra, hogy a http://kereso.enkk.hu oldalon a működési nyilvántartásával kapcsolatos, bárki számára megismerhető adatait ellenőrizze. Amennyiben az adatellenőrzés során adataiban hiányosságot vagy eltérést talál, kérjük, hogy azt a kérelmében feltüntetni és az adato(ka)t igazoló dokumentumo(ka)t – a kérelem kötelező mellékletein kívül – a Központ részére megküldeni szíveskedjék!


Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ /

Nyilvántartási és Továbbképzési Főosztály

Tájékoztatás kérése, működési nyilvántartással kapcsolatos információk:

Telefon: 06-1/411-1146 , Fax: 06-1/411-3768

E-mail:omn@enkk.hu

Továbbképzési pontokkal kapcsolatos információk: pontosszesito@enkk.hu

ENKK honlapja: www.enkk.hu

 

Továbbképzésekre vonatkozó fontos információk

Továbbképzéseken megszerezhető pontok gyógyszerészeknek:

Amennyiben a ciklus folyamán Önök az Egyetem által szervezett ingyenes kötelező szintentartó, vagy az ún. 7*-os 50 pontot azelőtt szerzik meg, hogy a szakmához kötött 16 pontos továbbképzésen részt vettek volna, az 50 pontot a GYOFTEX ugyan elfogadja, de látható kötelező szintentartóvá csak akkor sorolja át, ha szakmához kötött pontokhoz rendelheti.

Az 5 év hosszú időszak és a kötelező szintentartó látható besorolása a GYOFTEX által nagyon fontos, mert a feledés homályába veszhet és a második 50 pont egy cikluson belül már nem ingyenes.

Továbbképzésen való részvétel, számlázás:

Kérjük továbbá a továbbképzésekre már bejelentkezett kollégákat, tiszteljenek meg bennünket, ha váratlan esemény megakadályozza Önöket, hogy a továbbképzésen részt vegyenek, jelezzék ezt telefonon vagy faxon dr. Gombos Margit Annának, vagy a területi képviselőnek.

A továbbképzések részvételi díját továbbra is utólagosan számlázzuk, melyeket átutalással vagy csekken történő befizetéssel kérjük a már megszokott módon kiegyenlíteni.