Internet a gyógyszertárban

Mivel a technikai fejlõdés nem állítható meg, alkalmazkodnunk kell hozzá. Megfelelõ törvényekre van szükség, de talán még ennél is lényegesebb a gyógyszerészi hivatásban oly fontos szerepet játszó felvilágosítás. Ma már nem csak arról kell tájékoztatni a betegeket, hogy egyes gyógyszereket, hogyan kell szedni, milyen mellékhatások, interakciók stb. lépnek fel hanem arról is, hogy milyen veszélyeket rejt magában, ha valaki az Internet segítségével próbál valamilyen új általa jónak ítélt, esetleg reklámból ismert gyógyszerhez hozzájutni. A probléma létezik, nem bújhatunk el elõle, már csak azért sem mert Internet egyre több és több ember számára válik elérhetõvé, segítségével pedig bárki szint bármilyen áruhoz, termékhez néhány napon belül hozzájuthat.

A gyógyszertárak az általuk használt modemet általában valamelyik nagykereskedõtõl (forgalmi elvárások ellenében, szerzõdéses konstrukcióban), vagy a privatizáció elõtt "kapták". Az eszköz telepítését gyakran összekapcsolták a számítógépes rendszer részleges vagy teljes felújításával. 1999 júliusban a patikák megközelítõleg 80-90 százalékának volt modeme, és 60 százaléka használta is azt. Az elsõ Internet-kapcsolati szerzõdéseket egyébként azok a gyógyszertárak kötötték, ahol a tulajdonos külföldön, vagy valamelyik nagyvárosban tanuló egyetemista gyermekével akart gyorsan és fõként olcsón kommunikálni. 1998-ban még csak minden tizedik gyógyszertárnak volt Internet-elérése.

Az egyik legizgalmasabb kérdés az, hogy akar, vagy nem akar a jövõben Internet-elõfizetést a gyógyszertár? A kérdésre a ma még elõfizetéssel nem rendelkezõk 80 százaléka válaszolt igennel.

Márciusban egy felmérést készítetünk. A válaszadó gyógyszertárak 50%-ának van már Internet elérése. A megkérdezettek közül, aki nem rendelkezik elõfizetéssel Õk 1-2 éven belül, szeretnének erre a szolgáltatásra elõfizetni. 6%-a egyáltalán nem kíván az Internetre elõfizetni.

A gyógyszerészeket ma legérzékenyebben a gyógyszer-árváltozások érintik. Ez az egyik oka annak, hogy az elõfizetések a gyógyszeráremelés elõtt - ugrottak meg. (Köztudott, hogy az új gyógyszertárak az Interneten általában hamarabb jelennek meg, mint a közlönyben.) Kapcsolattartásra (elektronikus levelezés)az Internettel rendelkezõ válaszadó a gyógyszerészek 61% százaléka használja a világhálót.

Az Internet médiaszerepének erõsödését mutatja, hogy az elõfizetõk 16 százaléka szórakozásra (is) használja azt.

A gyógyszerészek csak hetedik helyen jelölték meg az elvárt szolgáltatások között a gyógyszerrendelés lehetõségét a világhálóról. Elsõ helyen az országos akciókról szóló beszerzésének lehetõsége, szakmai információk szerzése és a gyógyszer árváltozás letöltése áll. Ezt követték az Interneten keresztül tartandó oktatás és a levelezés. Majd a gyógyszer-nagykereskedelmi cégek napi hírei a szolgáltatásaikról (nyitva tartás, szállítások ütemezése, fizetési feltételek). Az Interneten kívánnák elküldeni az OEP felé a tb. jelentést is. A törzskönyvezés elõtt álló gyógyszerkészítményekrõl is innen tájékozódnának a leginkább. Ide kapcsolódik a már törzskönyvezett, de forgalomba hozatali engedéllyel még nem rendelkezõ készítményekrõl való informálódás is. Nem mellékes, hogy a gyógyszerészek munkájukat megkönnyítõ patikai segédprogramokat is letöltenének az Internetrõl. Akár a gazdaság többi területén, úgy itt is rohamos a fejlõdés. Ami az Internet-jelenlétet illeti: havonta újabb és újabb külföldi gyógyszergyár rendkívül informatív, szakmailag igen tartalmas magyar nyelvû honlapjával találkozhatunk és a külföldi gyógyszergyárak mögött gyorsan felzárkóztak A nagykereskedõk már meglátták az Internet nyújtotta elõnyöket, maguk is különbözõ elõnyös szolgáltatásokat kínálnak honlapjaikon a gyógyszertáraknak.

A kamarák, egyesületek és szakmai társaságok is ma már elkészítettek honlapjaikat, ezen keresztül gyorsabban és hatékonyabban tudnak kommunikálni a gyógyszerészekkel. Megteremtethetõ a közvetlen kapcsolat a gyógyszertárakkal. Itt a körleveket kezdõdõen a visszavont gyógyszerekig minden szóba jöhet. Egyes rendszergazdák, természetesen ami cégünk is elkészítette azokat segédprogramokat, amivel a gyógyszertárak egyszerûen letöltheti a az új patika verziókat, szakmai adatokat ill. az árváltozásokat.

A közeljövõben minden bizonnyal megjelenik majd a gyógyszertárak ellátásában az elektronikus kereskedelem, az e-commerce, azaz néhány partner, hónapról hónapra több és több (fogkefe, illatszerek, vagy különféle fitotéka termékek körére) biztosítja majd az Interneten való rendelés lehetõségét a patika számára. Mivel ez jóval olcsóbb, mint a hagyományos forrás, a gyógyszertár (a költségek szorítása miatt) nyilván ott szerzi majd be az áruját.

Az elektronikus kereskedelem hazai jogi szabályozása (beleértve a gyógyszer-kereskedelmet is) feltehetõen az EU-normákat fogja követni. Ami ott megengedett lesz, az nálunk is azzá válik. Európa pedig versenyezni akar az Egyesült Államokkal, nem pedig lemaradni mögötte. Ráadásul Amerikában az e-pharmacies egyre nagyobb teret nyer, e tendenciával pedig Európának és Magyarországnak is számolnia kell. Errõl lehet olvasni a korábban megjelent Gyógyszerésze korábbi számában megjelent sorozatban. (dr. Vincze Zoltán és Ajtay Andrea: A gyógyszerészet és az Internet I-III.)

A minden korábbinál költségkímélõbb módszerek az információ-technológiában nyilván a biztosítókat is arra fogják ösztönözni, hogy a gyógyszertámogatás elszámolása során is az információ-továbbítás és feldolgozás eme módozatát (kombinálva esetleg más módszerekkel) alkalmazzák.

A gyógyszerészetnek, gyógyszerészeknek is változni kell, a kialakult állapotokat veszélyeztetõ új lehetõségektõl függetlenül. Nem kehet a világban régi megszokásokhoz, 100 éve kialakult struktúrához, módszerekhez mereven ragaszkodni. Az új követelmények, feltételek között a gyógyszerészek és asszisztensek akkor szolgálják az igazi betegellátást, ha az új lehetõségekkel megfelelõen sáfárkodva újul meg minden résztvevõ. A sikert az tudja konzerválni aki képes állandóan megújulni, és ki tudja használni az informatika új lehetõségeit.


Ezen cikk bármilyen további felhasználása csak írásbeli engedéllyel történhet.