6. rész - A homeopátiás gyógyszer

EREDETE:

A homeopátiás gyógyszerek (homeopatikumok) nagy részét a természet három világához tartozó nyersanyagokból készítik.

Növényvilág

Innen származik a gyógyszerek több mint 50 %-a. A növényeket jól képzett szakemberek gyûjtik, osztályozzák természetes környezetükben, s mindezt szigorú szabványok szerint teszik. A begyûjtött növények csak alapos botanikai elemzés után kerülnek a gyógyszergyártó laboratóriumokba. Leggyakrabban friss állapotban kerülnek feldolgozásra.
A homeopátiát sokan –teljesen helytelenül- a fitoterápiával azonosítják. Ez nem csak azért helytelen, mert a homeopátiás gyógyszereknek csak egy bizonyos része növényi eredetû, hanem azért is, mert a gyógyszerkészítés módja és a homeopatikum szervezetre gyakorolt hatása is más, mint a fitoterápia esetén.

Ásványvilág:

Természetes sók, vegyi anyagok, fémek, amik mindig a legtisztább állapotban kerülnek feldolgozásra. Pl.: Aurum; Barita carbonica; Silicea; Sulfur stb.

Állatvilág:

Rovarok kivonatai, élettani szekrétumok, mérgek stb. Pl.: Méh - Apis;
Kígyómérgek - Lachesis; Tintahal tintája - Sepia
Vannak olyan gyógyszerek, amiknek az alapanyagát maga Hahnemann állította elõ. Hahnemann nemcsak nagyszerû orvos, hanem kiváló gyógyszerész is volt. A gyógyszerkészítéssel kapcsolatos leírásai olyan nagyfokú alaposságról, pontosságról, precizitásról tanúskodnak, amivel csak nagyon ritkán találkozhatunk. A gyógyszerkészítésre vonatkozó adatai napjainkban is érvényesek.
Pl.: A Causticum egy olyan komplex vegyület, amelyet Hahnemann frissen oltott mész és kálium sulfid keverékének desztillálásával nyert.
Lehet készíteni homeopátiás gyógyszert bármilyen szintetikusan elõállított vegyületbõl, aminek az egészséges emberen farmakodinamikai vagy toxikológiai hatása van - izoterápia.

GYÓGYSZERKÉSZíTÉS:

Szigorú szabványok és feltételek szerint történik. Hivatalosan elfogadott Homeopátiás Gyógyszerkönyv Franciaországban és Németországban van. Folyamatban van a gyárilag készített homeopátiás gyógyszerek listáját tartalmazó Európai Gyógyszerkönyv összeállítása. A szabványosítás különösképpen a terminológiát, a gyártási módszereket, a minõségi elõírásokat és a feliratozás szabályait tartalmazza.


A gyógyszerkészítés fázisai:

 1. A növényekbõl és az állati eredetû anyagokból min. 3 hétig tartó alkoholos áztatással (macerálási folyamat) készülnek az un. õstinktúrák (törzstinktúra). Az õstinktúrák annyira koncentráltak, hogy tömegük megegyezik a dehidratált növény tömegének 10 szeresével, ill. az állati eredetû anyagok tömegének 20 szorosával. Jelölés: a kiindulási anyag latin neve után egy kör ferdén áthúzva(ø). Pl.: Calendula ø
 2. A törzstinktúrák és az oldható anyagok képezik a késõbbi tízszeres és százszoros hígítások alapjait. Léteznek még az un. LM potenciák. Ezt a hígítási módot Hahnemann élete utolsó éveiben dolgozta ki. A készítmények a hígítás minden egyes lépcsõjében egy energikus rázási folyamaton esnek át, amit dinamizálásnak, más néven potenciálásnak nevezünk. A régi homeopaták ezt a folyamatot kézzel végezték, ma már a dinamizáló készülék segítségével történik. A hígítási sor készítésénél minden egyes dinamizálás után egy, az üvegedényre ragasztott címkén feltüntetik a kiindulási anyag latin nevét, azt, hogy tízszeres vagy százszoros hígítással készült, és a potenciálások számát. A ’D’ a tízszeres, a ’C’ a százszoros hígítást jelöli. Pl.: 6x, D6(német jelölés), 6DH(francia jelölés) azt jelenti, hogy a kiindulási anyagot 6-szor hígították 10-szeresére 6 potenciálással. A keletkezett hígítás ekkor milliomod, 10–6 mértékû. A C5 (5CH) azt jelenti, hogy a kiindulási anyagot 5-ször hígították 100-szorosára, és ötször dinamizálták. Így a hígítás 10–12 mértékû.
  A hígítások desztillált víz és alkohol segítségével történnek. A BOIRON cég pl. 70 %-os alkoholt használ. Természetesen a hígítási folyamatoknál nagyon fontos a levegõ tisztasága is. Ezért a hígítást laminális boxban végzik. Az európai szabvány szerint 30 liter levegõben 100-nál kevesebb részecske lehet.
  A nem oldódó alapanyagokat három egymást követõ fázisban 1/100-as osztásban mozsárban laktózzal porrá törik (trituáció), majd ez után az elõzõekben leírt módon hígítják tovább. Pl.: Cuprum.

GYÓGYSZERFORMÁK:

Készülhet a hígítási sor felhasználásával pl. injekció is, de leggyakrabb a per os adagolási mód (csepp, sublinguális tabletta, granula, globulus tubus). A legelterjedtebb talán az un. granula gyógyszerforma. A granulák sacharóz vagy laktóz gömböcskék, amik impregnálva vannak a kiindulási anyag megfelelõ hígításásval.


FONTOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK:

 1. Mivel a felszívódás a száj nyálkahártyáján történik, ezért a granulákat lassan el kell szopogatni. Pl. kisgyermek esetén lehetõség van egy minimális mennyiségû vízben való feloldásra, és lassan, kis részletekben a szájba lehet juttatni a gyógyszert. Fémkanál használata tilos.
 2. A teljes felszívódás érdekében az étkezés és gyógyszerbevétel között 15-20 perc teljen el! A cigaretta és a rágógumi is kerülendõ ezidõ alatt.
 3. Illóolaj tartalmú élelmiszerek (mentol, kámfor) a homeopátiás gyógyszerek szedése mellett nem fogyaszthatók. Az aromaterápia a homeopátiával egyidõben nem alkalmazható.
 4. Ajánlott a fogyasztott cigaretta, kávé mennyiségének csökkentése.

TÁROLÁS:

 1. A gyógyszerek 0-60oC között tartják meg stabilitásukat. A gyógyszer a fenti hõmérséklettartományból kikerülve hatását véglegesen elveszti.
 2. A homeopátiás gyógyszert mindenféle sugárzástól védeni kell, sugárzó tárgy közelében tárolni tilos (pl.: rádiótelefon, számítógép, mikrohullámú sütõ, hangszóró stb.)!

Szolláthné Rozgonyi Zsuzsanna


Kapcsolódó oldal: