Vércukormérés a gyógyszertárban

Dr. Samu Antal

 

2005. november 14-én, a Diabétesz Világnapján indult az "Egy csepp figyelem Alapítvány" és a Magyángyógyszerészek Országos Szövetségének összefogásával az a program, amelynek során az induláskor 65 gyógyszertárban minimális költségtérítéssel bárki kérheti vércukrának mérését.

A hazai egészségügyben egyedülálló kezdeményezésről kérdeztük Dr. Samu Antalt, a MOSZ alelnökét, a Diabétesz Prevenciós Gyógyszerészi Bizottságának elnökét:

1. Honnan jött az ötlet?

A WHO, az Egészségügyi Világszervezet már évtizedek óta be kívánja vonni a gyógyszerészeket az egészségügyi felvilágosításba, a betegségek megelőzésének folyamatába. 1992-ben jött létre a WHO által megfogalmazott célok realizálása céljából az Europharm Fórum. Az európai országos gyógyszerészi szervezetei folyamatosan tájékoztatják az Europharm Fórumot az egyes országokban végrehajtott programokról és azok eredményeiről. Az Europharm Fórumnak Magyarország 1992 óta tagja, a hazai képviseletet – annak anyagi (költség) vonzataival együtt – a MOSZ látta el.

A gyógyszerészi gondozás elsősorban azokra a betegségekre, ill. tevékenységekre terjed ki, amely betegségek jelentős népességet érintenek, ill. ahol a megelőző, preventív munka komoly eredményekkel járhat az adott betegség elterjedésének megakadályozását illetően.
A gyógyszerészi gondozás az alábbi területekre irányul:

  • diabétesz
  • hipertónia
  • asztma
  • a páciens általános gyógyszerelése
  • a dohányzásról való leszoktatás
  • öngyógyítás, öngyógyszerelés

A gyógyszerészi gondozás körén belül a gyógyszerész-szakmai szervezetek megosztották a feladatokat; a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság az öngyógyítás, a Magyar Gyógyszerész Kamara a hipertónia, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) pedig a diabétesz témafelelőse.

A MOSZ már a ’90-es évek eleje óta foglalkozik a gyógyszerészi gondozással, 2000 óta több saját szerzvezésű továbbképzést szervezett, ezek között kiemelt szerepet kapott a diabéteszes betegek gondozása. Magyarországon 4-500.000 diagnosztizált cukorbeteget tartanak nyilván, és becslések szerint a veszélyeztetettek száma ezzel azonos nagyságrendű. Országos jelentőségű kérdésről van tehát szó, hiszen a lakosság majd minden 10. tagja érintett. Ez volt tehát az indíttatás…
2. Milyen szervezőmunka előzte meg ezt az akciót?

A Program beindítását hosszú előkészítő-szervező munka előzte meg. Egyeztettünk a hatóságokkal, az Egészségügyi Minisztériummal, az ÁNTSZ-szel, a Magyar Diabétesz Társasággal, és az „Egy csepp figyelem Alapítvánnyal". Az alapítványnak – és személy szerint Erős Antóniának, aki az alapítványt életre hívta, – nagy szerepe volt abban, hogy a Diabétesz Világnapján november 14-én valóban elindulhatott a Program.
Erős Antóniával – aki maga is cukorbeteg – a Roche Magyarország Kft. révén kerültünk kapcsolatba és ez a kapcsolat ebben a kontextusban rendkívül szerencsés volt, a program médiatámogatottságát biztosította.
Visszatérve a szervezésre, a vércukorméréssel olyan diagnosztikai tevékenység elvégzésére kerül sor a gyógyszertárban, amely az idáig érvényben lévő rendeleteket figyelembe véve nem tartozott a patikák tevékenységi körébe, így hát azt először hatóságilag engedélyeztetni kellett.

A programot a Diabetes Prevenció Gyógyszerészi Bizottsága kezeli, irányítja és fogja össze. A Bizottság orvosszakmai elnöke Dr. Winkler Gábor professzor, a gyógyszerész-szakmai bizottság elnöke én vagyok.

3. Milyen külön engedélyeket kellett beszerezni e tevékenységhez?

A Program országos jelentőségét látva az Országos Tiszti Főorvos – a tiszti főgyógyszerészi hálózat révén - engedélyezi a Programban részt venni kívánó gyógyszertárak részére a vércukormérés, mint egészségügyi szolgáltatás elvégzését, bizonyos – a gyógyszerészi diabetes prevenció protokollban foglaltak - feltételek fennállása esetén.

A feltételek: A gyógyszertárból legalább 1 gyógyszerésznek három egymásra épülő, – a témában megtartott – 42 órás továbbképzésen kell részt vennie, és rendelkeznie kell a gyógyszertárban egy ún. információs hellyel, ahol a vizsgálat nyugodt körülmények között elvégezhető.

4. Hány patika vesz részt az akcióban?

A kezdeti szervezőmunka alapján a Diabétesz Világnapig, azaz november 14-ig 65 gyógyszertár jelentkezett, ezek mintegy egynegyede budapesti, a többi az ország szinte minden régiójából.
Ma, két nappal a program indulása után ez a szám már 74…
A program nyitott, folyamatosan fogadjuk a jelentkező gyógyszertárakat. A programot, mint modellkísérletet, egy év időtartamra terveztük. Ez pusztán annyit jelent, hogy a részt vevő gyógyszertáraknak a Diabetes Prevenció Gyógyszerészi Bizottsága felé rendszeres időközönként – havonta – írásbeli összefoglalót kell készíteni az eredményekről, 1 év után a tapasztalatokat kiértékeljük, a szolgáltatás azonban nem szűnik meg, akárcsak az e tárgyban folyamatosan szervezett továbbképzéseink sem.

5. Hogyan választották ki a patikákat?

A ’Gyógyszertár’ című szaklapban tettük közzé a lehetőségre a felhívást. Aki jelentkezett és a feltételeknek megfelelt, mindenkinek a jelentkezését elfogadtuk. A cél az, hogy az országban minél szélesebb körű legyen ez a szolgáltatás. Azt reméljük, hogy néhány hónapon belül el fogja érni a kétszázat a programban részt vevő gyógyszertárak száma, és így az ország minden régiójában viszonylag könnyen és gyorsan elérhetővé válik a szolgáltatás.

6. Siker esetén bevonnak-e további gyógyszertárakat?

Ahogy említettem nem mi vonjuk be a patikákat, hanem azok jelentkeznek. Szakmai érdeklődés, elkötelezettség, a szolgáltatások színvonalának bővítési igénye…, sok minden közre játszhat abban, minek alapján fogja eldönteni egy gyógyszertár vezetője, hogy a programba bekapcsolódik-e. Azt gondolom, nem várható, hogy az ország minden patikájában vércukormérésre számíthatnak a betegek, lehet, hogy az egyik gyógyszertárban a vérnyomás mérésére nyílik lehetőség, a másikban pedig oszteoporózis-tanácsadásra szakosodnak.

7. Ez utóbbi megjegyzése adja a következő kérdést: terveznek-e további akciókat is a gyógyszerészi gondozás keretében?

Természetesen. Az Europharm Fórum által gondozott területeken, így a diabétesz mellett a hipertónia, az asztma, a dohányzásról való leszoktatás, az oszteoporózis, az öngyógyítás, hogy csak a legfontosabbakat említsem, szerepelnek céljaink között, a módszereket illetően pedig a hazai szakmai szervezetek által szervezett továbbképzésekre építve kívánjuk a szervezési támogatást megadni a gyógyszertáraknak.
Ezek közül is kiemelkedik az a jövő évre tervezett projektünk, amelynek keretében a Tennessee Egyetem és Debreceni Egyetem közötti együttműködés megszervezésén, realizálásán fáradozunk. A projekt célja az, hogy az amerikai egyetem professzorai a cardiovascularis betegségek, a testsúly-menedzselés és a koleszterin-szint alakulás gyógyszerészi gondozása témakörében képezzenek ki Debrecenben mintegy 50 olyan magyar szakembert, gyógyszerészt, akik azután a következő időszakban a téma hazai továbbképzésének gazdái lesznek. Ez a továbbképzés fogja megteremteni a humán-szakmai feltételeit a gyógyszertárban a cardiovascularis betegek, a túlsúlyosak gyógyszerészi gondozásának.


Tisztelt Elnök Úr!
Köszönjük az interjút.
OSYNA

2005.11.28.


Kapcsolódó oldal: