Gyógyszeres Terápia Menedzsment
dr. Samu Antal

2005. novemberében – a Diabetes Világnap alkalmával – indult az „Egy Csepp Figyelem” nevet viselő új gyógyszerészi gondozási szolgáltatás, amely csekély önköltségi díj térítése mellett bárki számára hozzáférhetővé tette a gyógyszertárban az illető vércukor szintjének a mérését. Az egészségtudatos életmód, az egészségmegőrző, egészségfejlesztő szemlélet terjedése kérdésében a gyógyszertáraknak, a gyógyszerészeknek a szerepe ezzel a szolgáltatással a korábbinál is hangsúlyosabbá vált. Dr. Samu Antalt, a MOSZ alelnökét, a Gyógyszerészi Diabetes Prevenciós Bizottság gyógyszerész-szakmai elnökét tavaly februárban kérdeztük a kezdeti eredményekről, most pedig az azóta eltelt időszak történéseit, a gyógyszerészi gondozás fejlődésének eredményeit, szakaszait szeretnénk az ő segítségével feltérképezni.

1.  Alelnök Úr! Elsőként beszéljünk a vércukormérésről. Mi történt az eltel bő egy évben, 2006 februárja óta? Ön akkor úgy vélekedett: „Már a jelenleg ismert adatok is azt jelzik, hogy gyakorlatilag egy – az egész országot lefedő – gyógyszerészi gondozási hálózat van kialakulóban Magyarországon”.

Komoly eredménynek tartom azt a tényt, hogy több mint 1000 gyógyszerész kolléga vett részt azokon az akkreditált továbbképzéseken, ahol az „Egy csepp figyelem” szolgáltatásba való bekapcsolódás feltételeként a diabetes betegség, - a tünetek, a kórismézés, a kezelés, a betegek gyógyszerészi gondozása, - a gyógyszertári vércukormérés, az adatok rögzítése, feldolgozása volt a továbbképzés témája. A gyógyszertárak tulajdonosai tudatában voltak annak, hogy ha és amennyiben a szolgáltatást - akárcsak meghatározott napokon, - de a teljes nyitva tartási időben kívánják prezentálni, akkor nemcsak saját maguknak, hanem kollégáiknak is részt kell venniük a továbbképzésen.
Alighanem a médiatámogatásnak köszönhetően igen nagy lakossági érdeklődés kísérte – és kíséri ma is – a patikáknak ezt a szolgáltatását. Nem is lehet csodálni, hiszen ez volt az utóbbi idők legnagyobb populációra kiterjedő szűrése, amelynek során 80 ezer ember vércukor-szintjét mérték meg kollégáim, ebből 30 ezer mérés volt dokumentált.

2. A 30 ezer dokumentált eset mellett hogyan lehetett megállapítani, hogy az összes eset közelíti a százezret? Miért ilyen nagy a különbség a dokumentált és a tényleges adat között? 

Talán kezdjük a kérdés második felével. Alapvetően két esetben történhetett meg az, hogy a mérést a kollégák nem dokumentálták. Előfordult, hogy a beteg nem járult hozzá adatainak rögzítéséhez, illetve ha valaki többedszer ment vissza kontroll-mérésre. Persze nem zárható ki az sem, amikor sok páciens várt a mérésre és a tünetmentes páciens adatainak rögzítésére ebből eredően nem kerülhetett sor.
A 80 ezer mérést pedig az egyszer-használatos eszközök fogyásából lehetett – indirekt módon – megállapítani.

3. Hogyan alakult a gondozásba bekapcsolódó gyógyszertárak száma? Vannak-e fehér foltok az országban?

Egy évvel ezelőtt – egész pontosan 2006 februárjában – 80 gyógyszertár vett részt a Diabetes Prevenciós Programban. Egy év alatt ez a szám 400-ra nőtt, azonban hozzá kell tennem, hogy az idén további 30 gyógyszertárból vettek részt a kollégák továbbképzésen és kívánnak a programba bekapcsolódni. Ha tehát az egy év alatti növekedést nézzük, azt mondhatom, mintegy 350 patikával - több mint négyszeresére - nőtt a résztvevők száma.
Ebben az évben még két alkalommal tartunk a Diabetes Prevenció témakörében továbbképzést, ezt követően a résztvevő patikák száma még tovább nőhet.
Viszonylag egyenletes a gyógyszertárak országon belüli eloszlása is ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást országosan mindenki számára elérhető közelségben biztosítsa.
Szándékunkban áll egy ilyen országos térképet elkészíteni, de az adatok alapján már most is nyugodt szívvel állíthatom, a patikai vércukor-mérést, a Gyógyszertári Diabetes Prevenciós Programot illetően nincsenek fehér foltok az országban.

4.  A továbbképzésen túlmenően hogyan támogatják azoknak a gyógyszertáraknak a munkáját, amelyek felvállalják ezt a szolgáltatást?

A MOSZ honlapján – minden kolléga által hozzáférhetően - külön fejezet foglalkozik a Diabetes Prevencióval. A Gyógyszerész Prevenció Programjának Protokollja rövid bevezető után tartalmazza a program szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit, magát a protokollt, ill. az értékelés első és második szintjeit. Letölthetőek azok az adatlapok, táblázatok, amelyek a szolgáltatás dokumentálásához szükségesek. Számos hasznos információ mellett – mint a témában készült interjúk, a vércukormérést végző gyógyszertárak taxatív felsorolása – természetesen itt is közöljük az aktuális továbbképzések részleteit is.

5.  A MyPIN orvosokkal is készített egy évvel ezelőtt interjút a témában, a vélemény nem volt egyértelműen pozitív. Változott-e az orvosok véleménye az utóbbi egy évben a gyógyszertárak gyógyszerészi gondozási munkájáról, különös tekintettel a vércukor mérésére?

Ismerek olyan gyógyszerészt, akit a helyi diabetológus kért meg arra, végezze el a tanfolyamot, és az adott körzetben nyújtsa ezt a szolgáltatást. A gyógyszertár tulajdonosa – azon túl, hogy maga is, és kolléganője is elvégezte a Diabetes Prevenciós Program továbbképzést, már a Dyslipidaemia Gyógyszeres Terápia Menedzsment továbbképzést is meghallgatta.

A Gyógyszertári Diabetes Prevenciós Program során olyan adatok kiértékelésére is sor kerülhetett, ami ezt a kérdést válaszolja meg. Érdemes arra a grafikonra rápillantani, amely a háziorvosok véleményét tükrözi. (213 megkérdezett háziorvos)


Arra a kérdésre is választ vártunk, mennyire hasznosnak ítélték az orvos kollégák a Programot a saját praxisuk szempontjából. Ezeket az adatokat a következő grafikon mutatja, amivel úgy gondolom, úgyszintén elégedettek lehetünk:

6.  A korábbi interjú során a koleszterin-gondozás tekintetében az Alelnök Úr reményei szerint: „A következő lépés egy- másfél év távlatában gondolkodva – a Tennessee és a Debreceni Egyetemmel közös projekt keretében - a koleszterin-gondozás lesz. Ehhez megvan a kormányzati szándék és akarat, már csak egy valami hiányzik, de bízunk abban, hogy ezt is sikerül majd előteremteni, nevezetesen a pénz.” Beváltak a várakozások?

Annyiban biztosan, hogy a program elindult. Az első lépés: „Train the trainer”, azaz „képezd a képzőt”! A gyógyszerész-szakmai és érdekképviseleti szervezetek, - a Gyógyszerész Kamara, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége –valamint a gyógyszerészképzést folytató egyetemek (Budapest, Szeged, Debrecen), illetve a Tenessee University – mint a továbbképzés tartalmi részét nyújtó szervezet - részvételével 10 fő részére megtörtént a képzők képzése Debrecenben.

„Dyslipidaemia Gyógyszeres Terápia Menedzsment - koleszterin/triglicerid mérés” – címmel hirdettük meg az aktuális akkreditált továbbképzést.
Április 13-15. között – a budapesti továbbképzésre – 150 kolléga jelentkezett, Szegeden, a következő hétvégén 50 főre számítunk, és folyamatosan várjuk a jelentkezőket az április végi pécsi, illetve a május elejei soproni továbbképzésekre.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május elején az arra felkészült patikákban már indulhat a program. Még ebben az évben összességében 250-300 gyógyszertár lesz képes arra, hogy koleszterin- és triglicerid méréseket végezzen.
A gyógyszerész szerepe ezen keresztül is egyre nő abban a beteg-edukációs folyamatban, amely a pácienseknek nyújtott kognitív szolgáltatások körét folyamatosan bővíteni kívánja, s ezzel segíti az egyént abban, hogy nagyobb felelősséget viseljen saját egészségi állapotáért.

7.   Hogyan látja Alelnök Úr, a Diabetes Prevenciós Program és a Dyslipidaemia GYTM résztvevői köre eltér egymástól, vagy ugyanazok a gyógyszertárak vesznek részt egyik és másik programban is?

Az a tapasztalat, hogy a Diabetes Programban és a koleszterin-triglicerid mérési projektben szolgáltató patikák köre nagymértékben átfedi egymást. Ez alighanem két tényezőnek köszönhető: egyrészt az a betegkör, amely a diabetesben érintett, érintett a magas koleszterin, triglicerid szintben, az obesitasban, a hipertóniában, tehát a gyógyszerész akkor tud teljes körű szolgáltatást nyújtani, ha egyiket a másikra építve fejleszti a szolgáltatások körét. Másrészt persze azt gondolom, az innovációra érzékenyebb kollégák jönnek inkább továbbképzéseinkre, hiszen a stratégiát magukévá teszik mind szakmai, mind gazdasági érdekből.

8. Melyek a gyógyszerészi gondozás új területei és hogyan készítik fel a gyógyszerészeket erre?

Célunk az, hogy a gyógyszerészi gondozás minél jobban erősítse a preventív gondolkodást, tegyen meg mindent azért, hogy a megelőzés előtérbe kerülhessen a kuratív medicinával szemben. Ennek jegyében a gyógyszertárnak kognitív szolgáltatásokat kell nyújtania. Az elsődleges cél a páciensek pozitív tudati befolyásolása, edukációja, ahol a gyógyszerész szerepe a mérés, mint nélkülözhetetlen eszköz igénybevételével tanácsadás az aktuális gyógyszereléshez, életviteli kérdésekhez, ennek keretében a táplálkozáshoz.
Ennek jegyében tervezzük a gyógyszerészi gondozást ősztől a Kamarával közösen kiterjeszteni a hipertóniára, amely a Kamara korábbi zárt projektjének eredményeire alapozva indul. Ezzel párhuzamosan tervezzük az obesitas mérését a patikákban, amelyet szakmailag az Elhízástudományi Társasággal közösen tervezünk. Az októberi konferencia egyik napját ennek a témának szenteljük.
Ezzel a két témakörrel gyakorlatilag biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a gyógyszertárban a metabolikus szindróma mind a négy eleme – a diabetes, a hipertónia, a dyslipidaemia és az obesitas – a gyógyszertárban mérhető legyen, és a gyógyszerészi gondozás körébe tartozzon.
A gyógyszerészek felkészítése önkéntes alapon, az immáron nagy hagyományokkal rendelkező továbbképzéseinken biztosított.
A potenciális lehetőségeket tovább gondolva az elv a gyors diagnosztikai lehetőségek irányába mutat. Az ebben a témakörben szerzett tapasztalatokról az őszi siófoki konferencián fogunk reményeink szerint beszámolni. Konkréten az asztma-allergia, a mozgásszervi megbetegedések, ezen belül is elsősorban az oszteoporózis lesznek terveink szerint a gyógyszerészi gondozás további új területei.

9. Mit jelent a gyógyszertáraknak ebben a mostani nehéz helyzetben a gyógyszerészi gondozás?

Kitörési pontot jelenthet a patikáknak a Gyógyszeres Terápia Menedzsment, a gyógyszerészi gondozás. A nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy ebbe az irányba halad a világ. Nem mellékes körülmény az sem, hogy az állami TB alapok tragikus helyzete miatt a generikus program súlya felértékelődött. A gyógyszerészek aktív részvétele ebben megkerülhetetlen. Tanácsadási tevékenységük nélkül a program elképzelhetetlen.
Ugyanakkor azt is kell látni, hogy bár maguk a vizsgálatok – a jelenlegi fázisban – nem jelentenek jelentős eszközigényt a patikák számára, hiszen a vércukormérést 200 forint alatti, a koleszterin és triglicerid mérést 595.-Ft önköltségi térítési díj ellenében végzik, a készülő törvénymódosítás a gyógyszerészi gondozás tárgyi feltételeinek megteremtése okából a patikában legalább 5 négyzetméter tanácsadó terület/helyiség elkülönítését fogja várhatóan előírni. Ez már valamilyen szinten beruházási igényt is támaszt, de ez is, akárcsak a vérnyomásmérő, vagy a testtömeg-index mérését szolgáló készülék mindegyike rövid időn belül megtérülő beruházás. 

10.  Apropó TB. Van-e már valamilyen remény arra, hogy a TB elismeri a patikák ilyen irányú munkáját?

A remény hal meg utoljára. Konkrét szándék, intézkedés e téren még nincs. Ha azonban a TB felismeri saját érdekeit, amit például az Egyesült Államokban már felismertek, nevezetesen, hogy a gyógyszerészi gondozásba fektetett minden 1 $ befektetés 9 $ hasznot hoz – ami hazai viszonylatban, ahol az egészségügybe befektetett alapok arányaikban sokkal alacsonyabbak, így nyilván a gyógyszerészi gondozásból származó haszon is arányosan alacsonyabb – de még mindig számottevő, na akkor talán majd reménykedhetünk.

Tisztelt Alelnök Úr! Köszönjük az interjút!
OSYNA

2007.05.02.

Kapcsolódó oldalak: