10 éves a gyógyszerészi gondozás

Jubileumi beszélgetés Dr. Samu Antallal a MOSZ alelnökével, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság volt elnökével

Immáron hagyomány, hogy a gyógyszerészi gondozásnak a hazai gyógyszertári gyakorlatban való első megjelenése – 2005. november 14. - óta a www.mypin.hu, illetve a PHOENIX Futár Dr. Samu Antal véleményének kikérésével tekinti át a gyógyszerészi gondozás aktuális helyzetét.
Most - 10 évvel a program indulását követően – átfogó képet szeretnénk kapni Dr. Samu Antaltól, a MOSZ alelnökétől, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság volt elnökétől.

Tisztelt Elnök Úr!

Engedje meg, hogy gratuláljunk Önnek, akinek a nevéhez fűződik a hazai gyógyszerészi gondozás meghonosítása, szervezése, programjainak felépítése, s akinek, e tevékenysége elismeréseként a Gyógyszertárak Működtetése 2009. Kongresszuson a MOSZ elnöke, Dr. Mikola Bálint egy – az időtálló érték teremtését szimbolizáló 100 éves aranyórát – adott át.

dr. Samu Antal

1. Az eltelt 10 esztendő első időszakáról a gyógyszerész kollégáknak talán kevesebb információja van, hiszen az első gyógyszertári alkalmazás csak 2005-ben az Egy csepp figyelem címmel meghirdetett vércukormérési akcióval indult. Elnök Úr, röviden összefoglalná az elvi alapvetés szakaszait?

Ez az időszak az előkészítés, az elvi alapok lerakásának időszaka volt, amikor a gyógyszerészi gondozás filozófiáját kellett a kollégákkal - egyrészt a szaksajtóban, másrészt különböző továbbképzéseken - megismertetni.
A MOSZ 1999-től a krónikus betegségeket állította a továbbképzések középpontjába. Azt kell mondjam, hogy már ezt megelőzően is olyan jelentős, a teljes populációt érintő krónikus betegségekkel foglalkoztunk, mint a diabétesz, a hipertónia, az asztma-allergia, a COPD, a különböző mozgásszervi betegségek, a trombo-profilaxis témaköre. A nemzetközi hátteret munkánkhoz az EUROPHARM FORUM és a WHO kutatási eredményei adták.
Tagja vagyok a FIP Officinai szekciójának, illetve 1994 óta veszek részt az EUROPHARM FORUM munkájában, így folyamatosan figyelemmel kísérhettem a gyógyszerészi gondozás terén felállított új hipotéziseket, illetve az elért nemzetközi eredményeket.

Korábbi kórházi gyógyszerészi gyakorlatom igen hasznos volt a gyógyszerészi gondozás elméleti és gyakorlati alapvetése során, hiszen a gyógyszerészi gondozás klinikai betegorientált gyógyszerészeti szemléletet igényel a tradicionális gyógyszerorientált szemlélettel szemben.

A gyógyszerészi gondozás során a betegre koncentrálunk, kiemelten hangsúlyos a tevékenység preventív jellege. A gyógyszertár pedig, ahol országos szinten naponta 5-600 ezer ember megfordul, népegészségügyi szempontból különösen jó terepe a prevenciónak. A népesség korösszetételét tekintve a gyógyszerészi gondozás egyik legfontosabb céljává mára a metabolikus szindróma, az un. halálos négyes feltérképezése vált.
Csak stabil alapokra lehet építkezni. A ma már nemzetközi szinten is elismert hazai eredményeknek – amelyre minden, a programban részt vevő gyógyszerész büszke lehet – egyik tényezője az első 4-5 éves előkészítő munka volt.

2. A 2005-ben Önnel készült interjúban a gyógyszerészi gondozás céljaként az alábbi területeket rögzítettük: diabétesz, hipertónia, asztma, a páciens általános gyógyszerelése, a dohányzásról való leszoktatás, öngyógyítás, öngyógyszerelés.
A tartalmat illetően változtak a célok?

Jelentős változás nem történt, hiszen a gyógyszerész tanácsadó szerepe változatlanul

o egyrészt a gyógyszeres terápia management feladataként jelenik meg, azaz a vényköteles és az OTC termékek hatásának, dozírozásának, mellékhatásának, interakcióinak stb. vizsgálata a feladata (gyógyszer-gyógyszer, illetve gyógyszer-egyéb készítmény, pl. étrend-kiegészítők vonatkozásában),

o másrészt a beteg együttműködés, a terápiahűség növelése a célja,

o harmadsorban az edukációs jellegű, azaz a népegészségügyi, preventív célok érdekében kifejtett tevékenységek, feladatok sorolhatóak ide.

Fontos, hogy tudatosuljon – elsősorban a betegben –, hogy mivel a számára gyógyszert a háziorvosa, de ezen túl akár több szakrendelő szakorvosa is felírhat, a kapott gyógyszereket illetően a végső kontroll a patika.

A tavaszi kongresszus egyik témája: „A gyógyszerészi gondozás, a kommunikációs lehetőségek és a beteg complience összefüggései” volt. Ezt azért tartottuk nagyon fontosnak napirendre tűzni, mert a betegek terápiahűsége átlagosan 50%, azaz minden második beteg szedi csak úgy a gyógyszert, ahogy azt az orvos számára felírta. Az orvos, az általa felírt gyógyszer szedésével egy célérték elérését célozza meg, a gyógyszerész pedig – a gyógyszerészi gondozás során történő mérésekkel – mérni tudja, hogy a beteg ezt a célértéket eléri-e, és tudja-e tartani.

3. Milyen az együttműködés a háziorvosi szolgálattal, illetve a szakrendelőkkel? Elfogadták a gyógyszerészek ilyen irányú tevékenységét?

Azt kell mondanom, hogy az orvosok kezdeti ellenérzése mára nagymértékben csökkent. Felméréseink szerint többségében jól fogadták a vércukorméréseket, hiszen számukra is megdöbbentő volt a patikákból hozzájuk küldött betegek száma. Az elmúlt 5 év bebizonyította ennek a gyógyszertári tevékenységnek a létjogosultságát.
Ma már létezik olyan szoftver, amelynek segítségével a beteg gyógyszerész által rögzített mérési adatait az orvos értékelheti. Ez egy tesztelés alatt álló üzleti vállalkozás, amelybe ismét a gyógyszerésznek kellene invesztálnia... A prevenció szempontjait figyelembe véve hosszú távon biztosan hatékony lenne a TB támogatás… Hogy erre mikor kerülhet sor?

4. Köztudott, hogy a három gyógyszer-szakmai, ill. érdekképviselet szervezet, az MGYK, az MGYT és a MOSZ, létrehozta a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságot, amelynek fő feladata a gyógyszerészi gondozás egységes elven történő széleskörű elterjedését elősegíteni és koordinálni. Ön szerint mi volt a Bizottság eddigi tevékenységének legjelentősebb eredménye?

A Bizottság létrehozásával a cél a gyógyszerészi gondozás többoldalú harmonizációja, a törvényi szabályozás és a továbbképzés minél szélesebb körű megalapozása volt.

A MOSZ az e téren felhalmozódott 10 éves tapasztalatát és a továbbképzés lehetőségeit mintegy „bevitte” a rendszerbe. Az eredmény: a tömegesen jelentkező igények, és igen nagy érdeklődés. Ez kétségtelenül az egyik pozitív eredmény.

A bizottság munkájának másik komoly eredménye a Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program Protokoll kidolgozása, a protokoll alapján történő továbbképzés megszervezése, a gyakorlati indítás, illetve a gyógyszerészi gondozás internetes megjelenítése. (www.gyogygond.hu )
Végül talán az egyik legjelentősebb eredmény – legalábbis számomra, aki az EUROPHARMA FORUM munkájában aktívan részt veszek –, hogy az EUROPHARM FORUM ez évi közgyűlését és konferenciáját Budapesten tartja.

5. Ehhez szívből gratulálunk. Térjünk át azonban a számokra. Az Egy csepp figyelem akció indulásakor – 2005. november 14-ig - 54 gyógyszertár vállalkozott akkor még csak a vércukor mérésére. Most hány gyógyszertár végez gyógyszerészi gondozást az országban?

Nagy örömmel mondom, több mint 800. Elmondható hogy a hálózat egyenletesen lefedi egész Magyarország területét. 3,5 év alatt ilyen fejlődést már nemzetközi szinten is jegyeznek.
Nem lehetünk azonban teljes mértékben elégedettek. A gyógyszerészek dokumentációs készsége és fegyelme hagy még némi kívánni valót maga után. Tisztába vagyunk azzal, hogy ilyen leterheltség mellett ez nem könnyű feladat. Abban bízunk, hogy a folyamatban lévő számítógépes támogatás fejlesztése megoldja, vagy legalábbis megkönnyíti ennek a feladatnak, kötelezettségnek a teljesítését.

6. Mi a véleménye az Elnök Úrnak, az egészségügyi ellátás színvonalának szinten tartásához – az egyre fogyó orvosi ellátási lehetőségek mellett – mértékadónak nevezhető-e a gyógyszerészi gondozás ilyen ütemű fejlődése?

Bizton állíthatom: igen. Az alapellátás és a szakrendelők komoly létszám- és kapacitásgondokkal, sőt pénzügyi korlátokkal is szembe kell, hogy nézzenek. A gyógyszertárak gyógyszerészi gondozási tevékenysége nem helyettesítheti, de kiegészítheti az ellátás hiányosságait. Nem tudunk, és nem is akarunk konkurálni az orvosokkal. Az azonban több mint figyelemre méltó, amit a minap egy kolleginától hallottam:A gyógyszertárban rövid időn belül már másodízben mérték meg egy páciens vércukrát, amely előzőleg is igen magas volt, most 19 volt a mért érték. A páciens előzőleg a mérési eredményt nem vette komolyan. Most azonban úgy döntött orvoshoz fordul…

7. A gyógyszertáron belüli feltételeket illetően történtek változások az előírások, az elvárások szintjén? S ha igen, röviden összefoglalná ezeket?

Köztudott, hogy a tárgyi és a személyi feltételeket kell biztosítani a gyógyszerészi gondozáshoz. A tárgyi feltételeket illetően megfelelően kialakított helyiségre és azokra az eszközökre van szükség, amelyekkel a szükséges méréseket el lehet végezni. Mi azt szeretnénk, ha az a gyógyszerész, aki vállalkozik erre a szolgálatra, a Metabolikus Szindróma protokollja szerint a teljes spektrumot átfogóan tudná biztosítani a feltételeket.A személyi feltételeket illetően változatlanul az elméleti alapokat biztosító 4x1 napos továbbképzésen kell részt vennie a gyógyszertárból valamelyik gyógyszerész kollegának. A tárgyi feltételeket illetően csak közvetett információkról lehet említést tenni. Az officinai alapterület a ma érvényes előírások szerint minimum 20 négyzetméter. Gyógyszerészi gondozási tevékenység felvállalása esetén ennél legalább 25%-kal nagyobb területre lehet szüksége az e tevékenységet magas színvonalon ellátó kollégáknak.

8. A Bizottság honlapján olvasható tájékoztató szerint az ÁNTSZ 2008. december 30-ig engedélyezte a gyógyszerészi gondozás folytatását, nyilván remélve, hogy rövidesen törvényi szabályozás lép életbe e tevékenységre. Mi történt e téren?

Tavaly év végén sor került a törvényi szabályozásra a 2008. évi CVI. Tv. beiktatásával, azonban a végrehajtási utasítás még nem jelent meg. Ennek kidolgozásában igyekszünk javaslatainkat minél nagyobb mértékben érvényre juttatni. A rendeleti szintű szabályozás során azt szeretnénk elérni, hogy a tevékenység végzése ne egyedi ÁNTSZ engedélytől legyen függővé téve, hanem rendelet által biztosított lehetőség legyen. Elképzeléseink szerint a gyógyszerészi gondozás alapszintjét minden patika biztosítani fogja, az emelt szintet azonban csak az arra vállalkozó gyógyszertárak.
9. Mit jelent a gyógyszertáraknak ebben a mostani nehéz helyzetben a gyógyszerészi gondozás?

Talán éppen ez fogja jelenteni a kitörés lehetőségét. A betegek, a páciensek – a felmérések szerint – még mindig jobban bíznak a gyógyszerészekben, a gyógyszertárakban, mint a plázákban és a benzinkutakban. Ennek a bizalomnak a megtartását szolgálhatja a gyógyszerészi gondozás. Hatékonyan kell a betegekkel kommunikálni! Minden lehetséges eszközzel – az Egy csepp figyelem logójával, valamint a gyógyszerészi gondozás saját logójával, az officinában elhelyezett tájékoztató táblákkal és a saját honlapon elhelyezett szakmai tájékoztató anyagokkal – kell tudatni a betegekkel, hogy itt, ebben a patikában gyógyszerészi gondozási szolgáltatásokra számíthatnak, azokat igénybe vehetik. Előre kell menekülni…

10. A hatóságok – míg egyik oldalról a gyógyszerforgalmazás liberalizálását támogatják -, másik oldalról egyre jobban szigorítják a patikák működését. Már nemcsak az ÁNTSZ, hanem a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség is szigorú, sokszor egyedi elvárásokat támaszt a gyógyszertárakkal szemben. Gondolunk itt bizonyos termékek forgalmazásának, vagy szolgáltatások nyújtásának tilalmára. Ön hogyan értékeli ezt a helyzetet a gyógyszerészi gondozás tükrében?

Sajnos az tapasztalható, hogy a legjobb szándék ellenére – pl. a most megjelent törvényi szabályozás végrehajtási utasításának hiányából eredő – egyes helyi szintű korlátozások (pl. a szélfogók léte, vagy nem léte), vagy más esetben 100 éves hagyományokból eredő, de ma már aktualitásukat vesztett szabályok alkalmazása (pl. a Hunfalvi), a sokszor szakmailag valóban jogos kifogásokat is megkérdőjelezik a közforgalmú gyógyszerészeknél. Ami a Fogyasztóvédelmi Felügyeletnek a patikákra vonatkozó ellenőrzési tevékenységét illeti, úgy vélem, hogy a gyógyszertár, mint egészségügyi intézmény ellenőrzésére kizárólagosan az ÁNTSZ kompetenciáját kellene törvényileg kinyilvánítani és elismerni. Az orvosi rendelőket sem a Fogyasztóvédelmi Felügyelet kontrollálja. El kell dönteni, mi a prioritás, az egészség vagy a kereskedelem…

11. A gyógyszerészi gondozás elmúlt 10 évére visszatekintve – az elvi alapvetéstől, a tudományos megalapozáson át a napi szintű patikai gyakorlati alkalmazásig bezárólag - személy szerint Önnek melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezte, kár volt elkezdenie a gyógyszerészi gondozással foglalkoznia, ill. melyik volt a legemlékezetesebb, mondhatni a legpozitívabb esemény?

Amikor 2008-ban a gyógyszerészi gondozás törvényi feltételeiről megindult tárgyalások során – úgy érzem nem megalapozott ismeretek birtokában – szakmán belül támadták a gyógyszerészi gondozást, akkor komoly kételyeim támadtak abban a tekintetben, érdemes volt-e elkezdeni.Ha azonban 2005. november 14-re gondolok, amikor az Egy csepp figyelem az egészségért akció indításával, egy nagyon jól és hatékonyan működő országos kampánnyal a gyógyszerészi gondozást útjára bocsájtottuk, akkor azt kell mondjam: MEGÉRTE!

Tisztelt Elnök Úr!
A www.mypin.hu és a PHOENIX Futár olvasói nevében köszönjük az interjút.


Offenbeckné dr. Sólyi Ilona (www.helpnet.hu)>


2009.05.11.

Kapcsolódó oldalak: