„Kései sirató” - Dr. Szász Károly emlékére

Szerző: dr. Gombos Margit Anna, 2014. november 1.

dr. Szász Károly

dr. Szász Károly
/1935 - 2014/

A siófoki standon nekem szegezték a kérdést: „Margitka, miért nem írtál Szász Károlyról?” Bevallom őszintén egy pillanatra nem tudtam, kivel kapcsolatban történt ez a megbocsáthatatlan mulasztás, de azután már éreztem, jogos a figyelmeztetés.

Dr. Szász Károly Csorváson született gyógyszerész családban, édesapja Szász Lajos gyógyszerész, édesanyja Forgách Erzsébet volt. Édesapja az államosításkor meghalt, édesanyja áldott állapotban húgával magára maradt. A nehéz időben nagybátyja Szász Ödön (a békés megyeiek és jómagam Dönci bácsija, szintén patikus) volt a család támasza. Nagyon nehéz gyermekkora lévén, segítette az akkor már Vácott élő édesanyját, húgát és taníttatta saját magát a Budapesti Gyógyszerész Karon.

1958-ban végzett. Továbbvitte a családi hagyományt, melyet dédapja óta ápolt a dinasztia. 1958-tól a Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál dolgozott, mint gyógyszertár-vezető. 1973-80-ig a Központ gyógyszer-gazdálkodási osztályán helyettes vezetőként tevékenykedett.

A tudomány, a történelem és a művészetek minden ága érdekelte. 1979-ben gyógyszer-gazdálkodásból doktorált, és hogy ne egysíkú legyen a tudása, gyógyszerügyi szervezésből, gyógyszerhatástanból, toxikológiából szakgyógyszerész képesítést szerzett. Gyógyszerismertető és szakfelügyelő munkaköröket töltött be.

Ezen munkás évek során hatalmas könyvtárat gyűjtött össze maga körül, mely kötetei még utolsó napjaiban is élő kapcsolatot jelentettek neki a külvilággal.

1980-tól az aszódi gyógyszertár vezetője lett, mely patikát 1995-től privatizálta. 2000-ben nyugdíjba vonult, de múlhatatlan érdeklődés fűzte a könyvekhez, az utazáshoz, melyet feleségével, dr. Szász Károlynéval a mindenki által tisztelt, de főleg a gyógyszertári asszisztensek szeretett Évikéjével terveztek meg. Később a család bővülésével gyermekei, majd unokákis ízelítőt kaptak ezen szenvedélyek milyen fontos szerepet játszhatnak  egy példamutató ember életébe.

2008-ban az arany jubileumi díszoklevelet betegsége miatt már nem tudta személyesen átvenni.

Emlékét munkatársai, kollégái emlékezetükben kegyelettel megőrzik.